blank space
blank space
blank spaceblank space
CROESO i SWYDD-FAN UCAC

Mae UCAC wedi datblygu partneriaeth ag Eteach, y wefan recriwtio athrawon fwyaf yn y DU, i greu gwasanaeth newydd rhad ac am ddim ar gyfer athrawon Cymraeg eu hiaith ac maer cyfan ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gyda 3412 o swyddi dyma'r lleoliad delfrydol i chwilio am swydd. Mae ymuno r Swydd-fan yn rhad ac am ddim.

Ysgolion
Mae Swydd-fan yn darparu'r ffordd ddelfrydol i ysgolion recriwtio athrawon cyfrwng-Cymraeg. Os hoffai eich ysgol ddefnyddio Swydd-fan i recriwtio athrawon, cliciwch yma.

Cofrestrwch fi i dderbyn
bwletin wythnosol swyddi gwag Ysgolion Annibynnol
Cyfeiriad Ebost *
Cadarnhau cyfeiriad Ebost *
 
* = Maes Angenrheidiol


Swydd-fan UCAC ywr unig le, ar y we, lle gellwch chwilio, trwy gyfrwng y Gymraeg am swyddi dysgu.

Fe ellwch:
  • ddefnyddior dull mwyaf modern ar gyfer chwilio am swydd
  • dderbyn e-bost yn eich hysbysu o swyddi addas ar eich cyfer
  • greu CV, a fydd yn eich galluogi i ymgeisio am swydd ar-lein
  • dderbyn gwasanaeth syn galluogi ysgolion i weld eich CV, os dymunwch
  • gael mynediad i gymorth ychwanegol wrth chwilio am swydd newydd gan ymgynghorwyr recriwtio Eteach.
blank space
blank space
Hawlfraint © 2000-2018 Eteach UK Limited.